Tin tức

Sử dụng phụ tùng chính hiệu

- Phụ tùng giả có chất lượng thấp sẽ trực tiếp hay gián tiếp gây ra những hư hỏng khác với chi phí sửa chữa lớn.

 

- Trong một số trường hợp, phụ tùng giả gây mất an toàn cho người sử dụng.

Phụ tùng chính hiệu chỉ được bán tại các Đại lý/ TDVUQ trên toàn quốc!