Tin tức

XÃ KHO GIÁ SỐC - MUA XE GIÁ GỐC CÙNG TOYOATA CÀ MAU

15 NGÀY VÀNG - "XÃ KHO GIÁ SỐC - NHẬN XE GIÁ GỐC"

⭕ ĐẶC QUYỀN chỉ có tại Toyota Cà Mau:

👉 Giảm tiền mặt.

👉 Hỗ trợ lệ phí trước bạ.

👉 Tặng gói phụ kiện chính hãng.

👉 Ưu đãi lãi suất vay trả góp.

👉 Tặng bảo hiểm vật chất.

👉 Hỗ trợ trả góp 85% giá trị xe 🚗

🔥 Giá trị ƯU ĐÃI lên đến 135% trước bạ.

🎉 Khuyến mãi từ 15/07 - 31/07 cho từng dòng xe khác nhau.

☎ Gọi ngay [0848 14 11 22] để được nhân viên tư vấn Chương trình Khuyến mãi & Báo giá chi tiết.

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAM BÌNHCÀ Move your world Xà KHO NHẬN XE GIÁ GỐC GIÁ SỐC GIẢM 15 NGÀY VÀNG 135% BẠ 15 15-31/07/2023 TRƯỚC TRÚNG WIGO TẶNGPHỤKIỆN ƯUĐÃIĐẠILÝ UĐÃILÃISUẤT TOYOTAWGO2023 TIỀNMẶT ƯUĐĂILAISUẤTVAYTỪTFS ☬ LEGENDER Chương trình VIOS đổi theo từng thời điểm Áp dụng Quý khách liên được vấn và (Bao trưá›c nhà nướ›c dòng xe Showroom: từng nhất xuất 2022) Hotline 24/7: 0708 24 24 24 Hotline kinh doanh: 333, Trần Hưng Đạo, Khóm1 Thành, Mau, Tỉnh àMau Toyota 0848 14'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAMBÌNHCÀMAU Move world XÃ KHO GIÁ SỐC NHẬN XE GIÁ GỐC GIẢM 15 NGÀY VÀNG 15 15-31/07/2023 TRƯỚC 135% BẠ BẢOHIỂMVẬTCHẤT TẶNGPHỤKIỆN PHÍ ƯUĐÃIĐẠILÝ ƯUĐÃILÃISUẤT DATUNER Chương trình giảm giá đổi theo từng thời điểm và Áp dụng cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên để được vấn báo giá tốt nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua xe sản xuất 2022) L Showroom: Hotline 24/7: 0708 24 333, Trần Hưng Đạo, Khóm1 Thành, Toyota Hotline kinh doanh: 0848 14 11 22 Mau, Tỉnh Mau €'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAM BÌNHCÀ Move your world XÃ KHO GIÁ SỐC NHẬN XE GIÁ GỐC 15 NGÀY VÀNG GIẢM 15 -31/07/2023 BẢOHIỂMVẬTCHẤT PHÍ TRƯỚC 100% BẠ TẶNGPHỤKIỆN ƯUĐÃIĐAILÝ ƯUĐÃILÃISUẤT ƯUĐÃILÄISUẤTVAYTÜT Chương trình giảm đổi theo từng thời điểm Áp dụng cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách được vấn nhất dụng dành khách hàng mua sản xuất 2022) Showroom: Hotline 24/7: 0708 24 24 24 Hotline kinh doanh: 0848 14 333, Trần Hưng Đạo, Khóm Thành, Mau Tỉnh Mau'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA Move your world TOYOTA NAM BÌNHC XÃ KHO NHẬN XE GIÁ GỐC GIÁ SỐC 15 NGÀY VÀNG 15 15-31/07/2023 GIẢM 90 TRIỆU TẶNGPHỤKIỆN ƯUĐÃIĐAILÝ ƯUĐÃILÃISUẤT IÊNMẶT ƯUĐÃILÄISUẤTVAYTUTFS Chương trình giảm giá thay đổi theo từng thời điểm và Áp dụng từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên để được vấn báo giá tốt nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua xe xuất 2022) L Showroom: Hotline 24/7: 0708 24 24 24 Hotline kinh doanh: 0848 14 333, Trần Hưng Đạo, Khóm Thành, Mau Tỉnh Mau 22'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAMBÌNHCÀMU Move your world XÃ KHO NHẬN XE GIÁ GỐC GIÁ SỐC GIẢM 15 NGÀY VÀNG 15 -31/07/2023 TRƯƠC 90% BẠ PHÍ BẢOHIỂMV CHẤT TẶNGPHỤKIỆN ƯUĐÃIĐẠILÝ LÃISUẤT SUT COROLLA Chương trình giảm giá thay đổi theo từng thời điểm và Áp dụng cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên để được vấn báo giá tố‘t nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua xe sản xuất 2022) Showroom: Hotline 24/7: 0708 24 2424 Hotline kinh doanh: 0848 14 333, Đạo, Khóm Tân Thành, Mau,TỉnhCàMau www.toyotanambinhcamau.vn ToyoC'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAMBÌNHCÀM Move world GIÁ SỐC XÃ KHO NHẬN XE GIÁ GỐC 15 NGÀY VÀNG 15-31/07/2023 BẢOHIỂMVẬTCHẤT TẶNGPHỤKIỆN ƯUĐÃIĐAILÝ 100% BẠ GIẢM PHÍ TRƯỚC ƯUĐÃILÃI SUẤT UUĐÂILAISUẤTVAYTUTES Chương trình giảm giá thay đổi theo từng thời điểm và Áp dụng cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên để được vấn báo giá tốt nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua xe sản xuất 2022) Hotline 24/7: 0708 24 Showroom: Số333, Hưng Đạo, Khóm Thành, ToyoC Hotline kinh doanh: 0848 14 11 Mau, Tỉnh'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAMBÌNHCÀMAU Move world XÃ KHO GIÁ SỐC NHẬN XE GIÁ GỐC 15 NGÀY VÀNG 15-31/07/2023 15 BẢOHIỂMVẬTCHẤT GIẢM 100 TRƯỚC PHÍ TẶNGPHỤKIỆN ƯUĐÃIĐAILÝ ƯUĐÃILÃISUẤT Chương trình giảm giá thay đổi theo từng thời điểm và Áp dụng cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên để được vấn báo giá tốt nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua xe sản xuất 2022) Showoom:S Hotline 24/7: 0708 24 24 24 Hotline kinh doanh: 0848 14 1122 333, Trần Hưng Đạo, Khóm1 Thành, Mau, Tỉnh 0'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAMBÌNHCÀMAU Moveyour world Move XÃ KHO NHẬN XE GIÁ GỐC GIÁ SỐC GIẢM 15 NGÀY VÀNG 15- 15-31/07/2023 TRÚNGWIGO WIGO TẶNG PHỤKIỆN TRƯƠC TRƯỚC BẠ PHÍ 100% ƯUĐÃIĐẠILÝ ƯUĐÃILÃISUẤT VIOS VIOS Chương trình giảm giá đổi theo từng thời điểm và Áp cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên được vấn báo giá tốt nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua sản xuất 2022) Showroom: Hotline 24/7: 0708 24 24 24 Hotline kinh doanh: 0848 14 333, Trần Hưng Đạo, Khóm Tân Thành, Mau, Tỉnh Toyota'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAMBÌNHCÀMU Move world XÃ KHO NHẬN XE GIÁ GỐC GIÁ SỐC 15 NGÀY VÀNG 15 15-31/07/2023 TẶNGPHỤKIỆN GIẢM 15 TRIỆU GÂM SÀN, PHIM, ƯUĐÃIĐẠILÝ ƯUĐÃILÃISUẤT UUĐÃILÄISUẤTVAYTUTFS Chương trình giảm đổi theo từng Quý khách điểm và Áp dụng cho từng dòng xe khác nhau. ấn nhất Hotline 24/7: 0708 24 24 24 Hotline kinh doanh: 0848 14 Shwoom: 333, Trần Hưng Đạo, Khóm Thành, Mau, Tỉnh àMau Toyota'

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'TOYOTA TOYOTA NAM BÌNHCÀ Move your world XÃ KHO NHẬN XE GIÁ GỐC GIÁ SỐC 15 NGÀY VÀNG 15-31/07/2023 15- ƯUĐÃIĐAILY ƯUĐÃILÃISUẤT GIẢM 25 TRIỆU UUĐÃILÄISUẤTVAYTUTFS প RAIZE Chương trình giảm giá đổi theo từng thời điểm và Áp cho từng dòng xe khác nhau. Quý khách liên để được vấn báo giá nhất (Áp dụng dành cho khách hàng mua x xuất 2022) & Showroom: Hotline 24/7: 0708 24 333, Trần Hưng Đạo, Khóm Tân Thành, Toyota 24 Hotline kinh doanh: 0848 14 Mau Tỉnh www.toyotanambinhcamau.vn'

== 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐂à 𝐌𝐚𝐮 ==

📲 Tư vấn xe mới: 0848 14 11 22

🌐 Web: https://toyotanambinhcamau.vn

🌐 Zalo: https://zalo.me/2386359392604504686

🌐 Fanpage: fb.com/toyotacamau.toyotavietnam

🎬 Youtube: https://youtube.com/@toyotacamau

📌 Số 333 Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Tân Thành, Tp Cà Mau

#Toyota #ToyotaCàMau #ToyotaNamBình #ToyotaNamBinhCàMau #Avanza #Veloz #Vios #Fortuner #Cross #Camry #Wigo #Raize

#15ngàyvàng #xãkhogiásốcnhậnxegiágốc